FSC certificiranje šuma

Title Download
bavijest o sječi otpremi drvnih sortimenata na lokalitetu naselja HADROVIĆA
  1 files      3 downloads
Download
OBAVIJEST O SJEČI I OTPREMI DRVNIH SORTIMENATA Odjelu 82 i 84
  1 files      5 downloads
Download
Popis interesnih grupa – Šumarija Fojnica
  1 files      11 downloads
Download
Obavijest o sječi i izvozu drvnih sortimenata na lokalitetu KRTOŠINE
  1 files      1 download
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o sječi i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Fojnica
  1 files      3 downloads
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o sječi i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Fojnica
  1 files      0 download
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o sječi i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Fojnica
  1 files      0 download
Download
Obavijest o sječi otpremi drvnih sortimenata na lokalitetu ZIMIJE
  1 files      0 download
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o sječi i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Kiseljak
  1 files      1 download
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o sječi i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Fojnica
  1 files      1 download
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o sječi i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Kiseljak
  1 files      0 download
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o sječi i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Fojnica
  1 files      0 download
Download
Popis interesnih grupa – Šumarija Kiseljak
  1 files      8 downloads
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o sječi i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Kiseljak
  1 files      1 download
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o nasipanju puta Bistrica – Poljana Šumarija Fojnica
  1 files      0 download
Download
Popis interesnih grupa – Šumarija Kreševo
  1 files      1 download
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o saniranju divlje deponije smeća – Šumarija Fojnica
  1 files      0 download
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o čišćenju kultura od nepoželjnih vrsta – Šumarija Fojnica
  1 files      0 download
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o sječi i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Fojnica
  1 files      0 download
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o sječi i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Kreševo
  1 files      0 download
Download
Obavijest mjesnim zajednicama o sječi i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Kiseljak
  1 files      1 download
Download
Šumskogospodarska osnova za šumskogospodarsko područje ˝Fojničko˝ – sažetak
  1 files      4 downloads
Download
Uputstvo o pravednoj kompenzaciji
  1 files      2 downloads
Download
Uputstvo o postupku rjesavanja primjedbi i sporova
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o suglasnosti ulaska u proces certificiranja
  1 files      6 downloads
Download