Kontaktirajte nas

Adresa
770. slavne brdske brigade, broj 20., 70220 Donji Vakuf
e-mail
info@sumesbk.ba
Telefon
+387 (0)30 270 735;

+387 (0)30 206 643

Radno vrijeme

Ponedeljak : 7:00 am – 15:00 pm
Utorak: 7:00 am – 15:00 pm
Srijeda: 7:00 am – 15:00 pm
Četvrtak: 7:00 am – 15:00 pm
Petak: 7:00 am – 15:00 pm
Subota: 7:00 am – 15:00 pm
Nedelja: Ne radi

Kontakt obrazac

Ostali kontakti

Ured direktora:
tel. +387 (0)30 260 731

fax.+387 (0)30 260 730,

info@sumesbk.ba

Sektor općih, pravnih i kadrovskih poslova:
tel. +387 (0)30 270 745
Sektor ekonomsko-financijskih i komercijalnih poslova:
tel. +387 (0)30 270 736 (izvršni direktor)

tel./fax. +387 (0)30 260 826 (komercijala) e-mail: nabava@sumesbk.ba

tel./fax. + 387 (0)30 260 825 (financije)

Sektor za razvoj, plan i analizu, uređivanje, drvi fond i edukaciju:
tel. +387 (0)30 270 746,

e-mail: sektor.planianaliza@sumesbk.ba

Sektor za iskorištavanje šuma, sekundarne šumske proizvode, usluge u šumarstvu, lov i lovni turizam:
tel. +387 (0)30 270 756,

e-mail: sektor.iskoristavanja@sumesbk.ba

Sektor za uzgoj šuma, sjemensko rasadničku proizvodnju, integralnu zaštitu šuma i ekologiju:
tel. +387 (0)30 270 755

Šumarije

Šumarija Jajce
tel./fax. +387 (0)30 658 228,

e-mail: sumarija.jajce@sumesbk.ba

Šumarija Bugojno
tel./ fax. +387 (0)30 251 642,

e-mail: sumarija.bugojno@sumesbk.ba

Šumarija Busovača
tel. +387 (0)30 732 132,

fax. +387 (0)30 733 132,

e-mail: sumarija.busovaca@sumesbk.ba

Šumarija Dobretići
tel./fax. +387 (0)30 641 205,

e-mail: sumarija.dobretici@sumesbk.ba

Šumarija Donji Vakuf
tel./ fax. +387 (0)30 205 600,

e-mail: sumarija.donjivakuf@sumesbk.ba

Šumarija Fojnica
+387 (0)30 831 062 ,

+387 (0)30 831 063 ,

+387 (0)30 831 064 ,

fax. +387 (0)30 831 065,

e-mail: sumarija.fojnica@sumesbk.ba

Šumarija Gornji Vakuf - Uskoplje
tel./ fax. +387 (0)30 265 799,

e-mail: sumarija.gornjivakuf@sumesbk.ba

Šumarija Kiseljak
tel./fax. +387 (0)30 879 275,

e-mail: sumarija.kiseljak@sumesbk.ba,

Šumarija Kreševo
tel. +387 (0)30 806 505 ,

fax. +387 (0)30 800 287

e-mail: sumarija.kresevo@sumesbk.ba,

Šumarija Novi Travnik
tel. +387 (0)30 791 135 ,

fax. +387 (0)30 791 690,

e-mail: sumarija.novitravnik@sumesbk.ba

Šumarija Travnik
tel. +387 (0)30 533 633 ,

+387 (0)30 533 634 ,

fax. +387 (0)30 531 634,

e-mail: sumarija.travnik@sumesbk.ba

Šumarija Vitez
tel. +387 (0)30 712 082 ,

+387 (0)30 712 392 ,

fax. +387 (0)30 712 082,

e-mail: sumarija.vitez@sumesbk.ba

Rasadnici

Rasadnik Busovača
tel. +387 (0)30 733 142,

e-mail: rasadnik.busovaca@sumesbk.ba

Rasadnik Slimena, Travnik
tel.+387 (0)30 515 908,

e-mail: rasadnik.travnik@sumesbk.ba

Rasadnik Bugojno
tel. +387 (0)30 251 642,

e-mail: rasadnik.bugojno@sumesbk.ba