Javni pozivi

„Tenderska dokumentacija se može preuzeti sa web stranice ugovornog tijela, uz obveznu pismenu obavijestugovornom tijelu da je tenderska dokumentacija preuzeta, kao i datum i vrijeme preuzimanja tenderske dokumentacije. Ponuditelji koji preuzmu tendersku dokumntaciju, a ne obavijeste pismeno ugovorno tijelo da su istu preuzeli, smatrat će se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.“

Pismenu obavijest o preuzetoj tenderskoj dokumentaciji možete poslati na javne.nabavke@sumesbk.ba

Za otvaranje .rar arhiva možete koristiti WinRAR aplikaciju, koju možete preuzeti ovdje.

Izmijenjeni privremeni Plan javne nabave za poslovnu 2017. godinu

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja / Odluke o poništenju postupka javne nabave (Zakon o javnim nabavama, članak 70. stavak 6.) tekuća godina

Title Download
Odluka o prodaji sadnog materijala
  1 files      8 downloads
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      80 downloads
Download
Javni oglas (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata Šumarija Donji Vakuf)
  1 files      30 downloads
Download
Javni oglas (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata Šumarija Novi Travnik)
  1 files      19 downloads
Download
Javni oglas (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata Šumarija Busovača)
  1 files      10 downloads
Download
OBAVIJEST O SJEČI OTPREMI DRVNIH SORTIMENATA NA LOKALITETU NASELJA HADROVIĆA
  1 files      20 downloads
Download
JAVNI POZIV za prodaju osnovnih sredstva
  1 files      37 downloads
Download
Javni oglas (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata)
  1 files      5 downloads
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      4 downloads
Download
Ponovni Javni poziv (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata)
  1 files      0 download
Download
Javni oglas (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata)
  1 files      1 download
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      0 download
Download
Obavijest telekomunikacijske usluge
  1 files      1 download
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      1 download
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      0 download
Download