Javni pozivi

„Tenderska dokumentacija se može preuzeti sa web stranice ugovornog tijela, uz obveznu pismenu obavijestugovornom tijelu da je tenderska dokumentacija preuzeta, kao i datum i vrijeme preuzimanja tenderske dokumentacije. Ponuditelji koji preuzmu tendersku dokumntaciju, a ne obavijeste pismeno ugovorno tijelo da su istu preuzeli, smatrat će se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.“

Pismenu obavijest o preuzetoj tenderskoj dokumentaciji možete poslati na javne.nabavke@sumesbk.ba

Za otvaranje .rar arhiva možete koristiti WinRAR aplikaciju, koju možete preuzeti ovdje.

Izmijenjeni privremeni Plan javne nabave za poslovnu 2017. godinu

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja / Odluke o poništenju postupka javne nabave (Zakon o javnim nabavama, članak 70. stavak 6.) tekuća godina

Title Download
Javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata, Šumarija Busovača, G.J. Busovača, odjel 209, odsjek a i b
  1 files      22 downloads
Download
Javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata
  1 files      28 downloads
Download
Ponovni javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata
  1 files      17 downloads
Download
Javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata
  1 files      39 downloads
Download
Javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata
  1 files      29 downloads
Download
Javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata
  1 files      93 downloads
Download
Javni poziv za podnošenje prijava za godišnje ugovaranje isporuke drvnih sortimenata za 2019. godinu
  1 files      124 downloads
Download
Odluka o utvrđivanju uvjeta za prodaju proizvoda i pružanje usluga Društva za 2019. godinu
  1 files      37 downloads
Download
Javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata
  1 files      53 downloads
Download
Prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      83 downloads
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      60 downloads
Download
Prodaja osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      75 downloads
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      66 downloads
Download
Izmjena oglasa o prijemu radnika na određeno radno vrijeme
  1 files      247 downloads
Download
OGLAS za prijem pripravnika
  1 files      363 downloads
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      106 downloads
Download
JAVNI OGLAS za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata
  1 files      239 downloads
Download
Javni oglas (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata)
  1 files      126 downloads
Download
Javni poziv za podnošenje prijava za godišnje ugovaranje isporuke drvnih sortimenata u 2018 godini
  1 files      247 downloads
Download
Odluka o prodaji sadnog materijala
  1 files      22 downloads
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      108 downloads
Download
Javni oglas (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata Šumarija Donji Vakuf)
  1 files      50 downloads
Download
Javni oglas (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata Šumarija Novi Travnik)
  1 files      39 downloads
Download
Javni oglas (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata Šumarija Busovača)
  1 files      20 downloads
Download
OBAVIJEST O SJEČI OTPREMI DRVNIH SORTIMENATA NA LOKALITETU NASELJA HADROVIĆA
  1 files      34 downloads
Download
JAVNI POZIV za prodaju osnovnih sredstva
  1 files      53 downloads
Download
Javni oglas (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata)
  1 files      12 downloads
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      10 downloads
Download
Ponovni Javni poziv (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata)
  1 files      2 downloads
Download
Javni oglas (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata)
  1 files      45 downloads
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      3 downloads
Download
Obavijest telekomunikacijske usluge
  1 files      5 downloads
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      5 downloads
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      3 downloads
Download