Javni pozivi

„Tenderska dokumentacija se može preuzeti sa web stranice ugovornog tijela, uz obveznu pismenu obavijestugovornom tijelu da je tenderska dokumentacija preuzeta, kao i datum i vrijeme preuzimanja tenderske dokumentacije. Ponuditelji koji preuzmu tendersku dokumntaciju, a ne obavijeste pismeno ugovorno tijelo da su istu preuzeli, smatrat će se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.“

Pismenu obavijest o preuzetoj tenderskoj dokumentaciji možete poslati na javne.nabavke@sumesbk.ba

Za otvaranje .rar arhiva možete koristiti WinRAR aplikaciju, koju možete preuzeti ovdje.

Izmijenjeni privremeni Plan javne nabave za poslovnu 2017. godinu

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja / Odluke o poništenju postupka javne nabave (Zakon o javnim nabavama, članak 70. stavak 6.) tekuća godina

Title Download
Sječa i izvoz
  1 files      13 downloads
Download
OBAVIJEST O SJEČI OTPREMI DRVNIH SORTIMENATA NA LOKALITETU NASELJA HADROVIĆA
  1 files      7 downloads
Download
JAVNI POZIV za prodaju osnovnih sredstva
  1 files      16 downloads
Download
Poziv za dostavljanje ponude (sječa i izvoz drvnih asortimenata i sanacija traktorskih puteva)
  1 files      0 download
Download
Poziv za dostavljanje ponude(sportske opreme- (trenerke,dres,šorc) za Šumarijadu)
  1 files      0 download
Download
Poziv za dostavljanje ponude (sportske opreme-patike)
  1 files      0 download
Download
Poziv za dostavljanje ponude (sječa i izvoz drvnih asortimenata)
  1 files      0 download
Download
Poziv za dostavljanje ponude (usluge vanjskog i unutrašnjeg pranja vozila i usluge vulkaniziranja i montiranja guma)
  1 files      0 download
Download
Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva
  1 files      14 downloads
Download
Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva
  1 files      3 downloads
Download
Priprema površine za pošumljavanje i popunjavanje, pošumljavanje i popunjavanje šumskih kultura, čišćenje kultura od korova i nepoželjnih vrsta.
  1 files      1 download
Download
Šumsko-uzgojni radovi
  1 files      1 download
Download
Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva
  1 files      2 downloads
Download
Javni oglas (Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa)
  1 files      1 download
Download
Javni oglas (Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva)
  1 files      0 download
Download
Javni oglas (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata)
  1 files      1 download
Download
Javni poziv (Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva)
  1 files      0 download
Download
Pružanje usluga ljekarskog pregleda uposlenika Društva
  1 files      0 download
Download
Izrada glavnog projekta priključenja na regionalni put R 413
  1 files      1 download
Download
Pružanje usluga srevisiranja vozila pod garancijom – Lada Niva
  1 files      0 download
Download
Javni poziv (Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa)
  1 files      0 download
Download
Javni poziv (Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva)
  1 files      0 download
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      1 download
Download
Javni poziv (Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva)
  1 files      0 download
Download
Ponovni Javni poziv (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata)
  1 files      0 download
Download
Javni poziv (Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva)
  1 files      0 download
Download
Javni poziv (usluge vanjskog i unutrašnjeg pranja vozila i usluge vulkaniziranja i montiranja guma)
  1 files      0 download
Download
Javni poziv (Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva)
  1 files      1 download
Download
Javni poziv (Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa)
  1 files      0 download
Download
Javni oglas (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata)
  1 files      0 download
Download
Javni poziv (pružanje usluga ljekarskog pregleda uposlenika Društva)
  1 files      0 download
Download
Javni poziv (sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva)
  1 files      0 download
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      0 download
Download
Poziv za dostavljanje ponuda Sanitarna sječa
  1 files      0 download
Download
Javni poziv (sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva)
  1 files      0 download
Download
Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga edukativno-stručnih posjeta i posjeta sajmovima u 2017. godini
  1 files      0 download
Download
Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge pranje vozila
  1 files      1 download
Download
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga Šumsko-uzgojni radovi
  1 files      0 download
Download
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga Šumsko-uzgojni radovi DOC
  1 files      0 download
Download
Poziv za dostavljanje ponuda Sanitarna sječa
  1 files      0 download
Download
Poziv za dostavljanje ponuda za usluge servisa Dacia Duster
  1 files      0 download
Download
Poziv za dostavljanje ponuda za usluge izrade projekata za vodnu saglasnost “Bježanija”
  1 files      0 download
Download
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga sječa i izvoz drvnih sortimenata
  1 files      0 download
Download
Obavijest telekomunikacijske usluge
  1 files      0 download
Download
Pružanje usluga proljetnog i jesenjeg stručnog pregleda rasadnika, sjemenskih objekata i matičnjaka
  1 files      0 download
Download
Pružanje usluga analize sjemena
  1 files      0 download
Download
Pružanje usluga srevisiranja vozila pod garancijom – Škoda Superb
  1 files      0 download
Download
1002-1-2-52/17 Prevoz nasipnog materijala
  1 files      0 download
Download
1002-1-2-52/17 Pružanje usluga iznajmljivanja produkcijskih c/b printera
  1 files      0 download
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      0 download
Download
Javni poziv (Usluge interne i eksterne reprezentacije u 2017. godini)
  1 files      0 download
Download
Javni poziv (Notarske i pravne usluge u 2017. godini)
  1 files      0 download
Download
Javni poziv (Usluge stručnog usavršavanja u 2017. godini)
  1 files      1 download
Download
1002-1-1-51/17 Nabavka terenskih vozila
  1 files      1 download
Download
1002-1-2-48/17 Kolektivno osiguranje radnika
  1 files      0 download
Download
1002-1-2-49/17 Osiguranje vozila
  1 files      0 download
Download
1002-1-3-40/17 Izvođenje radova na rekonstrukciji/sanaciji kamionskih puteva
  1 files      1 download
Download
1002-1-1-41/17 Nabava nasipnog materijala
  1 files      0 download
Download
1002-7-1-11/17 Nabava registara, knjiga, obrazaca i tiskanica
  1 files      0 download
Download
1002-7-1-12/17 Nabava kancelarijskog materijala
  1 files      0 download
Download
1002-7-1-13/17 Nabava materijala za održavanje čistoće
  1 files      0 download
Download
1002-7-1-14/17 Nabava sitnog alata i inventara
  1 files      0 download
Download
1002-7-1-15/17 Nabava rezervnih dijelova za motorne pile, čistaće šikara, trimere i kosilice
  1 files      0 download
Download
Javni poziv (Sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva i sanacija lagera)
  1 files      0 download
Download
1002-1-1-8/17 Nabava pločica za obilježavanje trupaca
  1 files      1 download
Download
1002-1-1-9/17 Nabava auto guma
  1 files      0 download
Download
1002-1-1-10/17 Nabava ulja, maziva i sredstava za rashlađivanje motora
  1 files      0 download
Download
Javni poziv (Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa)
  1 files      0 download
Download
1002-1-2-7/17 Pružanje usluga prijevoza drvnih sortimenata
  1 files      0 download
Download
Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava zbog iskorištenosti i dotrajalosti
  1 files      0 download
Download