Obavještenja o dodjeli / poništenju

Title Download
ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA prufanja usluga sjete i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva
  1 files      1 download
Download
ODLUKU 0 IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA pružanja usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata-sanitarna sječa
  1 files      1 download
Download
ODLUKU 0 IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA pružanja usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva
  1 files      1 download
Download
Odluku o poništenju postupka javne nabavke na pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata-sanacije traktorskih puteva-sanitarna sječa
  1 files      1 download
Download
ODLUKU 0 IZBORU NAJPOVOLJNlJEG PONUĐAČA usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva
  1 files      1 download
Download
Odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva
  1 files      2 downloads
Download
Odluku ponistenju postupka javne nabavke rezervnih dijelova za cjepac drva TITAN 40/20
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka i montaža svjetleće reklame
  1 files      8 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka kvarcne granulacije
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka poslovnog imenika
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluge sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluge sječe i izvoza drvnih sortimenata- sanitarna sječa
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka sadnica cvijeća
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- nabavka rezervnih dijelova za traktor
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za autodizalicu
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka sanitetskog materijala
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluge emitovanja radio čestitke
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za dozer catapilar
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za gredere
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnog dijela
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za rovokopač
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka feromona
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka audio radio cd playera i zvučnika
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka materijala za obnovu garaže u Šumariji Kreševo
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluge sječe i izvoza drvnih sortimenata- sanitarna sječa
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za rovokopač
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- nabavka hemijskih sredstava
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka ugostiteljskog šećera
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluge reklamiranja
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluge reklamiranja
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- sanitarna sječa LOT 1, 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8 i 9
  1 files      14 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata- sanitarna sječa Šumarija Dobretići i Jajce
  1 files      9 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga emitovanja čestitke
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova na izgradnji zgrade Šumarije Bugojno-laboratorija i kotlovnica
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka plina i kisika za potrebe uslužnih djelatnosti
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka panelne ograde oko objekta Šumarije Donji Vakuf
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklame
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga vokalnog ansambla Bugojno
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka kopi papira i registratora
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja radnika
  1 files      9 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga prevoza drvnih sortimenata LOT 1 i LOT 3
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga prevoza drvnih sortimanata na području Šumarije Busovača
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka nasipnog materijala za Šumariju Jajce
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova na izgradnji traktorskih puteva Šumarija Travnik
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova na održavanju kamionskih puteva Šumarija Dobretići i Jajce
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga izrade idejnog projekta za kontrolni punkt i nadstrešnicu
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga brendiranja vozila
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka i montaža svijetleće reklame
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izuzeću od primjene odredbi ZJN- priključenje objekta na niskonaponsku mrežu
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka kancelarijskog namještaja
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklame
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga održavanja, popravke i baždarenja tahografa
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- isporuka i montaža videonadzora na objektu Šumarije Donji Vakuf
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- isporuka i montaža protuprovalnog sistema na objektu Šumarije Donji Vakuf
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- isporuka i montaža vatrodojavnog sistema za objekat Šumarije Donji Vakuf
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka pločica za obilježavanje trupaca
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga održavanja i popravke hidrauličnih pumpi i cilindara
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluge reklame-oglašavanje na web portalu vijesti.ba
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga iznajmljivanja produkcijskih c/b printera
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka ulja, maziva i sredstava za rashlađivanje motora
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka betona MB 30 za potrebe pomoćnih objekata i laboratorije u Bugojnu
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka priključka vode i kanalizacije na objektu Šumarije Donji Vakuf
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka registara, knjiga, obrazaca i tiskanica
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka pločica za obilježavanje trupaca
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka farbe
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka sitnog alata i inventara
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka tonera
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka pločica za obilježavanje trupaca
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluga reklame- emitiranje čestitke povodom Dana nezavisnosti
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluga reklame- emitiranje čestitke povodom Dana nezavisnosti
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluga reklame- emitiranje čestitke povodom Dana nezavisnosti
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za vozila Lada Niva
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka sitnog alata i inventara
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- nabavka tonera
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za motorne pile, čistače šikara, trimere i kosilice
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluga izrade idejnog i glavnog projekta za izgradnju objekta Šumarije Bugojno
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka kancelarijskog materijala
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka šumarskih čekića za označavanje
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluga izrade projekta priključka šumskog puta na regionalni put R 433- općina Kiseljak
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka materijala za održavanje čistoće
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka hidrauličnih crijeva
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka hidrauličnih crijeva
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluga vršenja nadzora nad izvođenjem radova na objektu Šumarije Donji Vakuf
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje autoelektričarskih usluga
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje autoelektričarskih usluga
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka hladnjaka vode MAN TGA
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva LOT 10-26
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva LOT 1-10
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- šumsko uzgojne usluge
  1 files      9 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka starog željeza za potrebe uslužnih djelatnosti u Bugojnu
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka drvenih satova sa motivom i kutijama
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluga izrade studije
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka vodootporne špere
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva Šumarija Donji Vakuf G.J. “Dnoluka” odjel 169
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponušača- usluge sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva Šumarije Travnik, Donji Vakuf, Fojnica, Kreševo i Kiseljak
  1 files      9 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva Šumarija Novi Travnik G.J. Sebešić odjel 59
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka peleta
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- prevoz nasipnog materijala Šumarija Fojnica, Kreševo i Kiseljak
  1 files      8 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka nasipnog materijala Šumarija Dobretići, Fojnica, Kreševo i Kiseljak
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga prevoza drvnih sortimenata Šumarija Travnik, Novi Travnik, Dobretići, Gornji Vakuf-Uskoplje, Donji Vakuf, Fojnica, Kreševo i Kiseljak
  1 files      8 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova na održavanju kamionskih puteva Šumarija Travnik
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva Šumarija Vitez i Busovača
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova na izgradnji traktorskih puteva Šumarija Travnik, Dobretići, Fojnica, Kreševo, Kiseljak i Jajce
  1 files      9 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka polovne radne mašine greder
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka betonskih cijevi
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluga revizije finansijskih izvještaja
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rezervnih dijelova za MAN dizalicu
  1 files      8 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rezervnih dijelova za greder MG 145
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rezervnih dijelova za rovokopač Hyundai
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rezervnih dijelova za greder MG 145
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Izvođenje radova na izgradnji Upravne zgrade Šumarije Donji Vakuf
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga održavanja kamionskih puteva tokom zimskom perioda Šumarija Dobrerići
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje pravnih usluga (Postire)
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka strućne literature časopis “Zips”
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka strućne literature časopis “Financijski propisi i praksa”
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka strućne literature časopis “Pravo i finansije”
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka strućne literature časopis “Porezni savjetnik”
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva u odjelu 171 GJ Gornji Ugar Šumarija Dobretići
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka limenih posuda za klijanice
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka lampi i reflektora u krugu Lagera Bugojno
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva u odjelu 112 GJ Lepenica Kreševo
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva Šumarija Travnik, Novi Travnik, Busovača, Dobretići, Bugojno, Gornji Vakuf – Uskoplje, Donji Vakuf, Fojnica, Kreševo, Kiseljak i Jajce
  1 files      10 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Izvođenje radova na izgradnji traktorskih puteva na području Šumarije Jajce
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Izvođenje radova na izgradnji traktorskih puteva na području Šumarije Kreševo
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Izvođenje radova na izgradnji traktorskih puteva na području Šumarije Travnik
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka dva kamiona kipera
  1 files      9 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluge reklamiranja Radio D.Vakuf
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluge reklamiranja Radio Busovača
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva u odjelu 164 GJ Dmoluka šumarija Donji Vakuf
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Nabavka peleta
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluge reklamiranja
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Sanacija krova objekta šumarije Bugojno
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluga periodičnog pregleda i ispitivanja sredstava radi o opreme- rovokopač
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka lanaca za snijeg
  1 files      8 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluga reklamiranja
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluga prevoza cjepača na servisiranje
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Izvođenje radova na izgradnji traktorskih puteva na području šumarije Fojnica GJ Zahor Jasikovica
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Izvođenje radova na izgradnji traktorskih puteva na području šumarije Donji Vakuf GJ Oboračka Rijeka odjel 19
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga na održavanju kamionskih puteva tokom zimskog perioda na području Šumarije Jajce
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga na održavanju kamionskih puteva tokom zimskog perioda na području Šumarije Kiseljak
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka vatrogasne opreme
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva u odjelu 51 GJ Zahor Jasikovica
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva u odjelu 62 GJ Bistrica
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata – sanitarna sječa G.J. Gornji Ugar u odjelima 111-174
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka stakla za potrebe šumarije Fojnica
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rezervnih dijelova Greder MG 145
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rezervnih dijelova Hyundai H1 Starex
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rezervnih dijelova Mercedes kiper
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rezervnih dijelova Mercedes kiper
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka tonera za printer Brother TN 1910
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rezervnih dijelova Man TGA
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka usluge obrade glave motora i reparacija turbine T5
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata- sanitarna sječa GJ Dnoluka Šumarija Donji Vakuf
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata- sanitarna sječa Šumarija Donji Vakuf
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata- sanitarna sječa Šumarija Travnik
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata- sanitarna sječa Šumarija Novi Travnik
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata- sanitarna sječa Šumarija Kiseljak
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka feromonski klopki za potkornjake
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rezervnih dijelova za Renault Kerex
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka zamjenskih dijelova za kompijuter
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rezervnih dijelova WV Transporter
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rezervnih dijelova za dizalicu Renault
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Izvođenje radova na održavanju kamionskih puteva Šumarija travnik
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rezervnih dijelova za greder MG-145
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rezervnih dijelova za greder
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rezervnih dijelova (felge) za prikolicu
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Nabavka peleta
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga šumsko uzgojnih radova GJ Bistrica
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga šumsko uzgojnih radova GJ Voljice Pidriš
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva u odjelu 93 GJ Jasenica Bila
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluga održavanja kamionskih puteva tokom zimskog perioda LOT 10
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluga održavanja kamionskih puteva tokom zimskog perioda LOT 9
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluga održavanja kamionskih puteva tokom zimskog perioda LOT 8
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluga održavanja kamionskih puteva tokom zimskog perioda LOT 6
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluga održavanja kamionskih puteva tokom zimskog perioda LOT 5
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluga održavanja kamionskih puteva tokom zimskog perioda LOT 4
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluga održavanja kamionskih puteva tokom zimskog perioda LOT 3
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluga održavanja kamionskih puteva tokom zimskog perioda LOT 2
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluga održavanja kamionskih puteva tokom zimskog perioda LOT 1
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluge vodoinstalera Šumarija Busovača
  1 files      1 download
Download
Odluka o poništenju javne nabavke: Održavanje kamionskih puteva LOT 7, LOT 11, LOT 12
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: usluga prevoza drvnih sortimenata Šumarija Jajce
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka konbinovane radne mašine rovokopač-utovarivač
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka šumski zglobni traktor
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka kombi vozila-putar
  1 files      8 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka kombi bus vozila
  1 files      8 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluge reklamiranja 01-7507/17
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka motornog sklopnika razvodnom ormaru cjepača drva Šumarija Novi Travnik
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka izrade zupčaste osovine i nosača
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka usluge kontrole hidro instalacije na bageru (gusjeničar) Hyundai
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka uglja
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rezervnih dijelova
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka usluge obrade i ravnanje glave motora
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka usluge popravka kotlovnice Šumarija Fojnica
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka stručne literature
  1 files      9 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka inventara (madrac, linoleum, deka)
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka usluge reparacije cilindra (caterpilar) i ulja za diferencijal
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva u odjelu 43 i 30 GJ Krušćica
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva u odjelu 29 GJ Crna Rijeka Fojnička
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rezervnih dijelova za dizalicu MANTGA
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka Klanfi
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rezervnih dijelova
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka centralnog ležaja za kombi Zastava Iveco
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka ventila zraka za Renault Kerex
  1 files      3 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka hidraulične pumpe 20T
  1 files      3 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka i ugradnja razvodne table rasadnik Slimena
  1 files      1 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka specijalne HTZ opreme za šumarijadu
  1 files      4 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rebrastog lima
  1 files      0 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka trenerki i dresova
  1 files      2 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka betona & Nabavka auto guma
  1 files      3 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka usluge reklamiranja Stonoteniski klub Bugojno
  1 files      0 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka usluge reklamiranja Malonogometno igralište Novi Travnik; Čestitka povodom Kurban Bajrama
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Pružanje usluga vanjskog i unutrašnjeg pranja vozila i usluge vulkaniziranja i montiranja guma po lot-u 6 Šumarija Jajce; te po lot-u 1,2,3,4 i 5
  1 files      1 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka dva šumska zglobna traktora skidera
  1 files      3 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka hidrauličnog čekića; Nabavka sportske opreme trenerke dres šorc; Nabavka sportske opreme patike
  1 files      0 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje šumsko-uzgojnih usluga GJ Vilenica Risovac, GJ Kruščica, GJ Oboračka Rijeka, GJ Semešnica, GJ Prusačka Rijeka, GJ Dnoluka, GJ Šedinac, GJ Donji Ugar, GJ Dnoluka, GJ Ogara Gunjača, GJ Voljice Pidriš, GJ Lepenica Kreševo, GJ Crna Rijeka Fojnička, GJ Busovača
  1 files      0 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata traktorskih puteva i sanitarna sječa GJ Šedinac odjel 8, GJ Busovača odjel 158, GJ Jasenica Bila odjel 54, GJ Vilenica Risovac odjel 100
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata odjel 13 GJ Sebešić
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Pružanje usluga sječe i izvoza drv. sort. i sanacije traktorskih puteva u odjelu 13 GJ Sebešić po lot-u 2 i u odjelu 86 GJ Prokos Fojnica po lot-u 4
  1 files      0 download
Download
Odlukle o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata traktorskih puteva GJ Goleš Radalje odjel 6/1, GJ Goleš Radalje odjel 5, GJ Busovača dio odjel 102
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Nabavka pružanje usluga prijevoza drvnih sortimenata za šumarije Kiseljak, Kreševo i Jajce; Adaptacija zgrade Šumarije Travnik
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Sječa i Izvoz drv. sortimenata odjel 9 GJ Skrta nišan lot 2; Sječa i Izvoz drv. sortimenata – sanitarna sječa u odjelima 18-35 GJ Jasenica Bila lot 1; Sječa i Izvoz drv. sortimenata – sanitarna sječa u odjelima 103-123 GJ Jasenica Bila lot 2; Sječa i Izvoz drv. sortimenata – sanitarna sječa u odjelima u GJ Semešnica lot 5; u GJ Pogorelica garež, Zahor Jasikovica, Neretvica dio po lotu 6
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata traktorskih puteva i sanitarna sječa GJ Krušćica odjel 41, GJ Busovača, GJ Gornji Ugar odjle 111-174, GJ Gornji Ugar odjle 139
  1 files      0 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka usluge reklamiranja Biciklistički klub Bugojno
  1 files      1 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabvka usluge iznajmljivanja šahovske opreme
  1 files      1 download
Download
01-4955/17; 01-4956/17; 01-4957/17; 01-4958/17 od 05.07.2017.
  1 files      2 downloads
Download
01-3830/17; 01-4055/17; 01-4517/17; 01-4671/17; 01-4638/17; 01-03-4555/17; 01-4513/17; 01-4642/17; 01-4606/17; 01-4616/17 01-4662/17; 01-466717; od 23.05. i 31.05.2017. i od 06.06. do 20.06.2017.
  1 files      1 download
Download
01-4519/17; 01-4522/17; 01-4673/17; 01-4198/17; 01-4640/17; 01-4403/17; 01-4421/17; 01-4557/17; 01-4515/17 01-4508/17; 01-4683/17; 01-4644/17; 01-4531/17; 01-4608/17; 01-4612/17; 01-4664/17; 01-4680/17; 01-4669/17 od 06.06. do 20.06.2017.
  1 files      1 download
Download
01-4543/17; 01-4542/17; 01-4544/17; 01-4545/17 od 15.06.2017.
  1 files      1 download
Download
01-4566/17; 01-4547/17; 01-4548/17; 01-4549/17; 01-4550/17 od 14.06.2017.
  1 files      2 downloads
Download
01-3816/17; 01-3832/17; 1-3869/17; 01-3960/17; 01-4087/17; 01-4080/17 od 22.05. do 31.05.2017.
  1 files      1 download
Download
01-2816/17; 01-2817/17 od 18.04.2017.; 01-3702/17; 01-3706/17 od 16.05.2017.; 01-3737/17 od 18.05.2017.; 01-3756/17 od 19.05.2017.
  1 files      1 download
Download
01-3604/17; 01-3602/17; 01-3600/17; 01-3598/17; 01-3593/17; 01-3596/17; 01-3580/17 od 12.05.2017.
  1 files      1 download
Download
01-3189/17; 01-3188/17; 01-3187/17; 01-3186/17; 01-3185/17; 01-3184/17; 01-3183/17; 01-3182/17; od 05.05.2017.
  1 files      1 download
Download
01-2881/17; 01-2880/17 od 19.04.2017.
  1 files      0 download
Download
01-2801/17; 01-2762/17 od 14.04.2017.
  1 files      0 download
Download
01-2716/17; 01-2717/17 od 13.04.2017.
  1 files      0 download
Download
01-2647/17; 01-2645/17; 01-2643/17; 01-2620/17 od 11.04.2017.
  1 files      0 download
Download
01-2488/17; 01-2449/17 od 04.04.2017.
  1 files      0 download
Download
01-2356/17; 01-2419/17; 01-2420/17; 01-2421/17 ; 01-2422/17; 01-2423/17 od 31.03.2017.
  1 files      1 download
Download
01-2348/17; 01-2349/17; 01-2350/17 od 30.03.2017.
  1 files      1 download
Download
01-2238/17; 01-2239/17; 01-2240/17 ; 01-2241/17 od 28.03.2017.
  1 files      1 download
Download
01-2357/17 od 28.03.2017.
  1 files      1 download
Download
01-2111/17; 01-2112/17; 01-2113/17 ; 01-2118/17; 01-2119/17 od 23.03.2017.
  1 files      1 download
Download
01-2063/17; 01-2064/17; 01-2062/17 ; 01-2061/17; 01-2060/17; 01-2059/17; 01-2058/17; 01-2057/17; 01-2056/17; 01-2055/17; 01-2054/17; 01-2053/17; 01-2052/17; 01-2051/17; 01-2050/17; 01-2049/17; 01-2048/17; 01-2047/17; 01-2046/17; 01-2045/17; 01-2044/17; 01-2043/17; 01-2042/17; 01-2041/17;01-2040/17; 01-2039/17; 01-2038/17; 01-2037/17; 01-2036/17; 01-2035/17; 01-2034/17; 01-2033/17; 01-2080/17; 01-2081/17; 01-2082/17; 01-2083/17 od 22.03.2017.
  1 files      1 download
Download
01-1916/17; 01-1917/17; 01-1918/17 ; 01-1918/17; 01-1919/17; 01-1920/17; 01-1921/17; 01-1922/17; 01-1923/17; 01-1924/17; 01-1924/17; 01-1924/17; 01-1926/17; 01-1927/17; 01-1928/17; 01-1929/17; 01-1930/17; 01-1931/17; 01-1932/17; 01-1932/17; 01-1933/17; 01-1934/17; 01-1935/17; 01-1936/17;01-1937/17; 01-1938/17 od 20.03.2017.
  1 files      0 download
Download
01-1960/17; 01-1961/17; 01-1962/17 ; 01-1963/17; 01-1964/17; 01-1965/17; 01-1966/17; 01-1967/17; 01-1968/17; 01-1969/17; 01-1970/17; 01-1971/17; 01-1972/17; 01-1973/17; 01-1974/17; 01-1975/17; 01-1976/17; 01-1977/17;01-1978/17; 01-1979/17; 01-1980/17; 01-1981/17; 01-1982/17; 01-1983/17;01-1984/17; od 20.03.2017.
  1 files      0 download
Download
01-1990/17 od 17.03.2017.
  1 files      0 download
Download
01-1530/17; 01-1465/17; 01-1448/17 od 02.03.2017.
  1 files      0 download
Download
01-1455/17; 01-1457/17 od 27.02.2017.
  1 files      0 download
Download
01-1120/17; 01-1121/17; 01-1122/17; 01-1123/17; 01-1124/17 od 16.02.2017.
  1 files      0 download
Download
01-1023/17; 01-1024/17; 01-1025/17; 01-1026/17; 01-1027/17; 011028/17; 01-1029/17; 01-1030/17; 01-1031/17; 01-1032/17; 01-991/17 od 14.02.2017.
  1 files      0 download
Download
01-1063/17; 01-1064/17; 01-1065/17; 01-1066/17; 01-1067/17; 01-1068/17; 01-1069/17; 01-1070/17 od 10.02.2017.
  1 files      0 download
Download
01-1174/17;
  1 files      0 download
Download
01-669/17
  1 files      0 download
Download
01-670/17;
  1 files      0 download
Download
01-1703/17
  1 files      1 download
Download
01-908/17; 01-919/17 od 08.02.2017.
  1 files      0 download
Download
01-922/17; 01-924/17; 01-925/17; 01-926/17; 01-927/17 od 08.02.2017.
  1 files      0 download
Download
01-883/17 od 06.02.2017.
  1 files      0 download
Download
01-761/17; 01-762/17; 01-763/17; 01-764/17; 01-765/17; 01-766/17; 01-767/17 od 01.02.2017.
  1 files      0 download
Download
01-680/17; 01-681/17; 01-682/17 od 01.02.2017.
  1 files      0 download
Download
01-661/17; 01-662/17; 01-663/17; 01-664/17; 01-665/17; 01-666/17 od 01.02.2017.
  1 files      0 download
Download
01-683/17; 01-684/17; 01-685/17; 01-686/17 od 31.01.2017.
  1 files      0 download
Download
01-621/17 od 30.01.2017.
  1 files      0 download
Download
01-554/17; 01-555/17; 01-556/17; 01-557/17; 01-558/17; 01-559/17; 01-561/17; 01-562/17; 01-563/17; 01-564/17; 01-565/17; 01-566/17; 01-567/17; 01-568/17; 01-569/17 od 25.01.2017.
  1 files      0 download
Download
01-516/17; 01-517/17; 01-518/17; 01-519/17 od 24.01.2017.
  1 files      0 download
Download
01-342/17; 01-344/17; 01-346/17 od 13.01.2017.
  1 files      1 download
Download
01-126/17; 01-132/17 od 06.01.2017.
  1 files      1 download
Download
01-074/17; 01-075/17; 01-076/17; 01-077/17; 01-078/17; 01-089/17; 01-090/17; 01-091/17; 01-092/17; 01-093/17; 01-094/17; 01-095/17; 01-096/17; 01-097/17 od 04.01.2017.
  1 files      1 download
Download