Obavještenja o dodjeli / poništenju

Title Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja (medijsko praćenje)
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga reklamiranja u 2020. godini
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva LOT 1 i 2
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka hidrauličnog čekića
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva, G.J. Dnoluka, odjel 156
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka ulja i maziva LOT 1, 2, 3 i 4
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata G.J. Dnoluka, odjel 157, Šumarija Donji Vakuf, LOT 6
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanitarne sječe Šumarija Novi Travnik G.J. Vilenica Risovac
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova rekonstrukcije i modernizacije centralnog grijanja u Šumariji Fojnica i mehaničkoj radionici Fojnica LOT 2
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka kancelarijskog materijala
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova LOT 1-12
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova rekonstrukcije i modernizacije centralnog grijanja LOT 1 i LOT 2
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga tokarske obrade metala
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka materijala za održavanje čistoće
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka i ugradnja stolarije za objekat mehaničke radionice Fojnica LOT 3
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka auto guma LOT 1 i LOT 2
  1 files      0 download
Download
Odluke o poništenju postupka javne nabavke šumskouzgojnih usluga- LOT 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14 i 15
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka i ugradnja stolarije LOT 1, 2 i 3
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka građevinskog materijala za renoviranje fasade na objektu u Fojnici
  1 files      2 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva LOT 1-7
  1 files      6 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova na izradi betonske cokle sa ogradom i kapijom LOT 1 i 2
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka četiri kombi vozila
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova na asfaltiranju parkinga upravnih zgrada Društva i centralnih lagera Društva
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja (medijsko praćenje) u 2020. godini
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rovokopača
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka i ugradnja rasvjetnih stubova na lageru Šumarije Novi Travnik
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje dodatnih radova na izgradnji nadstrešnice i izradi trotoara na objektu Lager Bugojno
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja elektromaterijala za potrebe Uslužnih djelatnosti Bugojno
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka plina i kisika
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga servisiranja vatrogasnih aparata
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga iznajmljivanja printera
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja elektro opreme za kontejner na Sebešiću
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja elektro opreme u prostoru Garaža u Šumariji Novi Travnik
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke auto guma za putnička vozila LOT 1
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka dodatnih građevinskih radova- hidroinstalacije u krugu objekata Šumarije Novi Travnik
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka knjiga, obrazaca i tiskanica, nabavka strogo zaračunljivih tiskanica
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka meteorološke stanice
  1 files      0 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga redovnog servisiranja vozila pod garancijom LOT 1, 2, 3, 4, 5 i 6
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dva rack ormara
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- izvođenje radova na priključku na glavnu liniju i izrade dodatnih okana i slivnika u sklopu objekta šumarija Novi Travnik
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- izvođenje radova na uklanjanju postojećeg i postavljanju novog šahta ispred Šumarije Dobretići
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja elektromaterijala
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga izrade projekta priključnog puta
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka seruma protiv ujeda zmija
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga proreza drveta za potrebe Šumarije Travnik
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka kupaoničkog namještaja
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka aplikacije za računovodstvo (software)
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka drona
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka časopisa
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva LOT 10
  1 files      4 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva LOT 1-9
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dijelova za radnu mašinu JCB pod garancijom
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka materijala za održavanje čistoće
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje završnih građevinskih radova u krugu Šumarije Novi Travnik LOT 1 i LOT 2
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka knjiga, obrazaca i tiskanica i nabavka strogo zaračunljivih tiskanica
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga servisiranja građevinskih mašina pod garancijom- Hyundai HX210S
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje građevinskih radova- hidroinstalacije u krugu objekta Šumarije Novi Travnik
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka akumulatora
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga punjenja klime u vozilima
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka čeličnog lima za izradu poklopaca za šahtove
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka sjemena kukuruza
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka obavezne opreme u vozilima
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka sredstava za zaštitu krompira
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka PVC trake za transporter
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga redovnog servisiranja građevinske mašine greder PY 165 pod garancijom
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga redovnog servisiranja vozila Toyota Hilux
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka izvođenja radova na izradi ivičnjaka, dovod i spajanje električne energije u sklopu objekta Šumarije Novi Travnik
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka motornih leđnih puhača
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dijelova za cjepače Titan Uniforest
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- izvođenje radova na izgradnji cokle, ugradnji plastificirane metalne ograde i izgradnji šahta na objektu Šumarije Novi Travnik
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dislociranja stuba javne rasvjete iz kruga Šumarije Novi Travnik
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka crijeva za vatrogasna vozila
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- izrada i montaža ormara za cjepač u Šumariji Novi Travnik
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka bravarskih radova- varenje
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dijelova kašike radnog stroja
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga dijagnostike kvarova na vozilima
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka linoleuma za potrebe Šumarije Dobretići
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- sječa i izvoz drvnih sortimenata LOT 3 i 5
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka tri trimera
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka sjemenskog krompira
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka neorganskog gnojiva
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka aparata za varenje
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka materijala za ugradnju peći za centralno grijanje u objektu Šumarije Kreševo
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga održavanja centralnog grijanja u objektu Šumarije Kiseljak
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka mreža za zasjenu, veziva i vreća
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga proreza drveta
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje šumskouzgojnih usluga LOT 1, 2, 4, 10, 14 i 15
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje šumskouzgojnih usluga LOT 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 i 16
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka sadnica šumskih vrsta LOT 1, 2 i 3
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje završnih građevinskih radova- nabavka i ugradnja stolarije (prozori i vrata) na objektu Rasadnika Busovača
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja radnika od posljedica nesretnog slučaja
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka plastičnih saksija i posuda
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka treseta
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka armaturnih šipki za izradu sjenila u rasadniku Busovača
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka argitela folija
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova na izgradnji traktorskih puteva LOT 1 i 2
  1 files      15 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka boja i lakova
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za vozila Lada Niva LOT 1 i 2
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka auto guma LOT 1 i 2
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka šumarske krede
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka opreme za toalet
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova na rekonstrukciji i održavanju objekata rasadnika i trušnice Busovača
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka Praktikuma za stvarna prava
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka hidrauličnih crijeva i priključaka
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke sječe i izvoza drvnih sortimenata LOT 2, 3, 10, 16 i 18
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke šumskouzgojnih usluga LOT 4, 8, 23, 24 i 25
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka građevinskog drveta (građe)
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka građevinskog materijala za renoviranje fasade u rasadniku Busovača i rasadniku Bugojno
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka radne mašine greder
  1 files      9 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga servisiranja vatrogasnih aparata
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova na održavanju kamionskih puteva na području Šumarije Travnik, Jajce i Dobretići
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja (medijsko praćenje)
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka opreme za kontejner čuvara
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka hidraulične pumpe kipe
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga laboratorijske analize uzoraka tla
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka kamiona kipera LOT 1 i kamiona za čišćenje snijega LOT 2
  1 files      12 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka boja i lakova
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga izrade idejnog i glavnog projekta za objekat upravne zgrade Šumarije Dobretići i objekat Lager Bugojno
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga popravke sušare u rasadniku Bugojno
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka motornog goriva (nafta, benzin, plin) LOT 1-14
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka peći za grijanje u objektu Šumarije Kreševo
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka prenosnih generatora (agregata)
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka mašina za čišćenje i pranje vozila LOT 1 i 2
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka transportnih kolica
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga prepravljanja centralnog grijanja u zgradi direkcije u Donjem Vakufu
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga oštrenja pila za cjepače
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje pravnih usluga
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dijela za motor Deutz
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja dijelova za CO2 aparat za varenje
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka vrtlarske opreme- transportnih kolica
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja opreme za motorno vozilo- auto radio, auto zvučnici i antena
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga GPS praćenja vozila
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka GPS uređaja za praćenje vozila
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga dijagnostike kvarova na vozilima
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga reparature glave motora i turbine
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka stručne literature
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka terenskog vozila
  1 files      12 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva LOT 1 i 2
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka ručnih satova
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka autoelektričarskih usluga
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga proljetne i jesenje deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- autoelektričarske usluge
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga popravke i održavanja hidrauličnih pumpi i cilindara
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka aplikacije za računovodstvo
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rasvjetne opreme za Šumariju Jajce
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga izrade i ugradnje kamenih pragova za vrata u Šumariji Busovača
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga certificiranja preduzeća
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga popravke i održavanja hidrauličnih pumpi i cilindara
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka plasticnih kutija za arhiviranje spisa
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka željeza
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga tehničke zaštite objekata LOT 2
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga fizičke zaštite objekata LOT 1
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga revizije ŠPO Gornjevrbasko i ŠPO Srednjevrbasko
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga održavanja kamionskih puteva tokom zimskog perioda
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga izrade idejnih i glavnih projekata planiranih šumskih kamionskih puteva i izrade projekta sanacije klizišta
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja u 2019. godini
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka domaćeg eko bio džema- luksuzno pakiranje 50 kom.
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka i ugradnja elektro materijala na objektu upravne zgrade u Donjem Vakufu
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje poreskih usluga
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka kuhinje sa ugradbenim elementima za upravnu zgradu u Donjem Vakufu
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka prirodne izvorske vode i čaša za aparate za vodu
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga održavanja kamionskih puteva tokom zimskog perioda, Šumarija Kiseljak, LOT 4
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mehanizaciju
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za traktore
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja šoferšajbe za radnu mašinu JCB
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka osam kombi vozila
  1 files      8 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova na izgradnji traktorskih puteva na području Društva
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga održavanja kamionskih puteva tokom zimskog perioda
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga baždarenja i popravke tahografa
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja pvc stolarije u kotlovnici uslužnih djelatnosti u Bugojnu
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka sadnica jele i hrasta kitnjaka
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka boje za fasadu za objekte u rasadniku Busovača
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za gređevinsku mašinu Hyundai
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka traktora za prevoz drvnih sortimenata
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke motornog goriva
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja vodovodnih cijevi i šahtova za sistem zalijevanja u rasadniku Slimena
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja (medijsko praćenje)
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja toplovodnog kalorifera u centralnom magacinu Bugojno
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga održavanja centralnog grijanja
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka herbicida i insekticida
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga automehaničara
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezervnih dijelova za caterpilar N6
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja (medijsko praćenje)
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga prevoza drvnih sortimenata, Šumarija Bugojno
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka staza i otirača za upravnu zgradu
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dijelova za cjepač
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka stručne literature (katalog za radnu mašinu Hyundai R220LC)
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga redovnih servisa za traktore YTO
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- radovi na sanaciji krova na šumarskoj kući na području Šumarije Kreševo
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanitarna sječa, Šumarija Novi Travnik
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga prevoza nasipnog materijala
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga izrade elaborata rušenja objekta u Dobretićima
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga izrade idejnog i glavnog projekta za upravnu zgradu Šumarije Dobretići
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga izrade glavnog projekta saobraćajnog priključka za objekat Šumarije Novi Travnik
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga izrade idejnih i glavnih projekata planiranih šumskih kamionskih puteva i izrade projekta sanacije klizišta
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga štampanja promotivnog materijala
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka željeza
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka auto guma za motorna vozila
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga servisa za cjepač
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja (medijsko praćenje)
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka opreme za vozila (prva pomoć)
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga izrade revizije glavnog projekta upravne zgrade Šumarije Novi Travnik
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- izrada i montaža trakastih zavjesa u objektu Šumarije Busovača
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka hidrauličnih crijeva i priključaka
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka i montaža dva plastenika
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka tonera
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka sajli i čokera za šumarstvo
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata- sanitarna sječa, Šumarija Vitez
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka neorganskog gnojiva
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- izvođenje radova obrade špaleta na otvorima gdje je ugrađena pvc i drvena stolarija u Šumariji Busovača
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka produžene garancije za radnu mašinu CAT D6N XL
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- usluge održavanja kamionskih puteva tokom zimskog perioda LOT 2, 3, 7, 9 i 10
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga održavanja kamionskih puteva tokom zimskog perioda (čišćenje snijega i posipanje puta) LOT 1, 4, 5, 6 i 8
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga klasiranja sadnica
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga servisiranja štampača, računara i kopir aparata
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga proreza drveta
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka folije i vrećica za pakovanje ožiljenica
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva (Šumarija Fojnica)
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka završnih građevinskih radova- nabavka i ugradnja pvc stolarije na objektu šumarske kuće Zečevo na području Šumarije Kreševo
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka peleta
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga servisa hidrauličnog čekića na bageru
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka i ugradnja dvije peći za centralno grijanje
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mašinu po LOT 2, LOT 3 i LOT 4
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- rezervni dijelovi za građevinsku mehanizaciju po LOT 1 i LOT 5
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke izvođenja radova na rekonstrukciji objekta- garaža/skladište u Šumariji Jajce
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka geodetske opreme- teleskop nivelir
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga fizičke zaštite upravne zgrade Društva
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka uglja
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga prevoza drvnih sortimenata za potrebe Šumarije Fojnica, Kreševo i Kiseljak
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za šumski zglobni traktor
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka guma za teretna vozila
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga nadzora nad izvođenjem radova na objektu upravne zgrade Šumarije Novi Travnik
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga automehaničara- varenje kučišta mjenjača
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga sanitetskog osiguranja interne šumarijade
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- iznajmljivanje tehničke opreme- razglasa u svrhu organizacije Interne šumarijade
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i montaža svijetleće reklame
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka betona MB 30
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka željeza
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka stručne literature (zbirka sudskih odluka)
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- ugradnja sistema tehničke zaštite videonadzora na lokalitetu Pridolci
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka pvc cijevi
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka opreme za motorna vozila (prva pomoć, trokut)
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka tekućine adblue (dodatak dizelu)
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka transportne trake za labudicu
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke rezervnih dijelova za građevinsku mašinu Hyundai
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova na izgradnji upravne zgrade Šumarije Novi Travnik
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, sanacije traktorskih puteva i šumskouzgojnih usluga LOT 1, 2 i 3
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka auto guma za teretna vozila
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka radova rekonstrukcije objekta- garaža Šumarije Jajce
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka dva šumska zglobna traktora
  1 files      11 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova krečenja upravne zgrade Društva
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka patika za potrebe radnika radi učestvovanja na Federalnoj šumarijadi
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka sportske opreme
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga automehaničara
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata (sanitarna sječa) LOT 2, 3, 4, 5 i 6
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga monitoringa i stručnog nadzora zdravstvenog stanja sastojina
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka mesa i mesnih prerađevina
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga električara radi popravke cjepača u Šumariji Novi Travnik
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja šoferšajbe na radnoj mašini JCB
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja sistema videonadzora na objektu rasadnika Slimena
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka četiri klima uređaja
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja (medijsko praćenje)
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova na održavanju kamionskih puteva- izgradnja mosta i krila propusta na području Šumarije Novi Travnik
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja (medijsko praćenje)
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- sanitarna sječa LOT 2, 3 i 4
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva LOT 2 i 4
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje šumskouzgojnih usluga LOT 1 i 2
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- sječa i izvoz drvnih sortimenata- sanitarna sječa LOT 1
  1 files      4 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva LOT 1 i 3
  1 files      5 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova LOT 1-14
  1 files      9 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova na održavanju kamionskih puteva na području Šumarije Dobretići
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga održavanja centralnog grijanja na objektu rasadnika u Busovači
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga izrade idejnog i glavnog projekta za objekat upravne zgrade Šumarije Novi Travnik
  1 files      5 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje šumskouzgojnih usluga LOT 1-9
  1 files      5 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva LOT 1 i 2
  1 files      4 downloads
Download
odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga dijagnostike vozila
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga električara
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka auto guma za teretna motorna vozila
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka auto guma za teretna motorna vozila
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga prevoza zaplijenjenih sredstava
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje dodatnih radova na sanaciji krova Uslužnih djelatnosti Bugojno
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga održavanja, popravke i baždarenja tahografa
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka plina i kisika za potrebe Uslužnih djelatnosti Bugojno
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka materijala za sanaciju krova Šumarije Bugojno
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja materijala potrebnog za adaptaciju ulaza u podrum zgrade direkcije Društva u Donjem Vakufu
  1 files      0 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova asfaltiranja parkinga upravnih zgrada Društva, centralnih lagera Društva i kamionskih puteva Društva
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka kancelarijskog namještaja
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata LOT 1 i 2
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke auto guma za teretna vozila
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja (medijsko praćenje)
  1 files      3 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka motornih pila LOT 1, 2, 3 i 4
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata Šumarija Fojnica, G.J. Pogorelica Garež, odjel 119
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka torbi za laptop
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- izvođenje radova na adaptaciji prostora stanice tehničkog pregleda Fojnica
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga tehničke zaštite na objektu Šumarije Kreševo
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga izrade tabli upozorenja i obavještenja
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka sjemena žitarica
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka elektromaterijala sa ugradnjom
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka plastičnih kutija za arhiviranje akata
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- usluge autolimara- farbanje prikolice
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje završnih građevinskih radova- nabavka i ugradnja pvc stolarije(vrata i prozori) na objektima u rasadniku Slimena Travnik i rasadniku Bugojno
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova na rekonstrukciji i održavanju objekta na lokaciji Raića bašta na području Šumarije Busovača
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova na rekonstrukciji objekata- garaža/skladište Šumarije Jajce
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka kancelarijskog materijala
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga ispisa natpisa na vozilima
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka auto guma za teretna motorna vozila
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka ulja i maziva LOT 1, 2, 3 i 4
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka nasipnog materijala za Šumarije Travnik, Novi Travnik, Vitez i Busovača LOT 1 i 2
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga automehaničara
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka kombi vozila i kombi bus vozila
  1 files      9 downloads
Download
Odluke o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata- sanitarna sječa
  1 files      1 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata- sanitarna sječa Šumarija Jajce
  1 files      2 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva Šumarija Bugojno i Kreševo
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva Šumarija Travnik i Donji Vakuf
  1 files      1 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga prevoza drvnih sortimenata
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja (medijsko praćenje)
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direknog sporazuma- nabavka metalnih polica za potrebe rasadnika u Bugojnu
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja (medijsko praćenje)
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka limenog ormara za potrebe Šumarije Dobretići
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka baterija za GPS uređaje
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka sanitarije za toalet u mehaničkoj radionici Bugojno
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije svih objekata Društva
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka plastičnih kutija za arhiviranje akata
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka pumpe za vodu
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga električara
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga automehaničara
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga GPS praćenja vozila
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezervnih dijelova za Hyundai R220 LC
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja (medijsko praćenje)
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje dodatnih radova na izgradnji fasade na objektu Šumarije Kreševo
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga reparature glave motora i turbine
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka cvijeća i saksija za cvijeće
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka strogo zaračunljivih tiskanica i drugih knjiga i tiskanica
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka fotoaparata
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja (medijsko praćenje) u 2019. godini
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja (medijsko praćenje) u 2019. godini
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova izgradnje dodatnog prostora u rasadniku Busovača
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezervnih dijelova za traktor IMT 542
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka seruma protiv zmijskog ujeda
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka kuhinjskog aparata (hladnjaka)
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga redovnog servisiranja vozila Toyota Hilux
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka akumulatora
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka telekomunikacijskih usluga
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva u Šumariji Travnik i Jajce
  1 files      0 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva u Šumarijama Travnik i Fojnica
  1 files      1 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje šumskouzgojnih usluga
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga iznajmljivanja printera
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka završnih građevinskih radova- nabavka i ugradnja građevinske stolarije (vrata i prozori) na objektu Šumarije Busovača
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za motorne pile, čistače šikara, trimere i kosilice
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga periodičnog pregleda sredstava rada uz izdavanje upotrebnih dozvola
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka mašine za pranje auta
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga pranja tepih staze
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka punjača za laptop
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga periodičnog pregleda sredstava rada uz izdavanje upotrebnih dozvola za vatrogasna vozila
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga izrade tabli upozorenja i obavještenja
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga održavanja i servisiranja vozila pod garancijom Lada Niva, GAZ putar i GAZ kombibus
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga ljekarskog pregleda uposlenika Društva- Šumarija Donji Vakuf, Jajce i Dobretići
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova sanacije krova na tri objekta
  1 files      2 downloads
Download
odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja (medijsko praćenje) u 2019. godini
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka masti za podmazivanje čekića
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka kvarcnog pijeska
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka saksija za potrebe rasadnika Busovača
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka krajnice noža sa šarafima za Caterpilar N6
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka betona za potrebe Šumarije Donji Vakuf
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata (sanitarna sječa)
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata (sanitarna sječa)
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka računarske opreme
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka računara i printera
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka materijala za održavanje čistoće
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka diktafona
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga proreza drveta
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga održavanja i servisiranja vozila pod garancijom Dacia Renault
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga izrade pilot projekta za izvođenje radova i plana gospodarenja u šumama posebne namjene sa izraženom vodozaštitnom funkcijom u zonama zaštite izvorišta Kruščica
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka sitnog alata i inventara
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka kancelarijskog namještaja i inventara
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka neorganskog gnjojiva
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka HTZ opreme za šumarstvo
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- izvođenje radova na adaptaciji prostora stanice tehničkog pregleda Fojnica
  1 files      1 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva, Šumarija Jajce, Fojnica i Travnik
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluga održavanja programskih paketa i fiskalnih uređaja
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga stručnog usavršavanja, edukativno-stručnih posjeta i posjeta sajmovima u 2019. godini
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka vrtlarske opreme
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka aditiva za dizel gorivo
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka auto guma za teretna vozila
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga protuprovalnog obezbjeđenja
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka mreža za zasjenu, veziva i vrećica za potrebe rasadnika u Busovači
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru njapovoljnijeg ponuđača- nabavka sadnica smrče 3+0
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- radovi na održavanju kamionskih puteva na području Šumarije Travnik
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru njapovoljnijeg ponuđača- nabavka strogo zaračunljivih tiskanica
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka registara, knjiga, obrazaca i tiskanica
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluga prevoza drvnih sortimenata LOT 2 i 3
  1 files      1 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- usluga prevoza drvnih sortimenata LOT 1 i 4
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke ulja, maziva i sredstava za rashlađivanje motora
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka niskonoseće prikolice (labudice)
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja radnika od posljedica nesretnog slučaja
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka kancelarijskog namještaja i inventara
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezervnih dijelova za frezu
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga periodičnog pregleda sredstava rada uz izdavanje upotrebnih dozvola
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka i ugradnja LED svjetiljki u krugu Šumarije Fojnica
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje šumskouzgojnih usluga LOT 1-7
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva Šumarija Donji Vakuf
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka motornih leđnih prskalica
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata (sanitarna sječa) LOT 1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,21,22,23,24,25 i 28
  1 files      0 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata- sanitarna sječa
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga stručnog usavršavanja, edukativno-stručnih posjeta i posjeta sajmovima u 2019. godini
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka kombi vozila
  1 files      14 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka traktora za prevoz drvnih sortimenata
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka šumskih zglobnih traktora
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka pločica za obilježavanje trupaca
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- reparacija glave motora za Mercedes Sprinter
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka klima uređaja
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka tonera
  1 files      1 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata LOT 2 i LOT 3
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- servis vatrogasnih vozila Iveco
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka televizora
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka šumarskih torbi
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za vozila Lada Niva
  1 files      8 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- radovi održavanja kamionskih puteva na području Šumarije Dobretići
  1 files      3 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluge sječe i izvoza drvnih sortimenta i sanacije traktorskih puteva
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga osiguranja motornih vozila po osnovu autoodgovornosti
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- reparacija mjenjača za automobil Škoda Fabia
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga stručnog usavršavanja, edukativno-stručnih posjeta i posjeta sajmovima u 2019. godini
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog postupka- usluga reparacije vodene pumpe na radnim mašinama
  1 files      1 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva Šumarija Travnik
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka kancelarijskog namještaja
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka sitnog alata i inventara
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i montaža lima na kontejneru na rampi Tisovac u Busovači
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- usluge prevoza drvnih sortimenata
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- asfaltiranje kamionskih puteva Društva
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- asfaltiranje parkinga upravnih zgrada i centralnih lagera Društva
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- sanitarna sječa
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka feromona za četinare i lišćare
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluga redovnog servisiranja kombinovane mašine JCB
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga analize sjemena
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva (Šumarija Gornji Vakuf-Uskoplje)
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata (sanitarna sječa)
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka klupa (prečnica)
  1 files      9 downloads
Download
Odluka o dodjeli najpovoljnijeg ponuđača- nabavka nasipnog materijala za Šumariju Dobretići i Jajce
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o dodjeli najpovoljnijeg ponuđača- nabavka terensko teretnih vozila
  1 files      10 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka materijala za održavanje čistoće
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezane građe
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka vatrogasne opreme
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka opreme za akvarijum
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka željeznih profila
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluge proljetnog i jesenjeg stručnog pregleda rasadnika, sjemenskih objekata i matičnjaka
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- farbe za označavanje
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklamiranja
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka uglja
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka masti za podmazivanje
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- redovno servisiranje radne mašine
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- auto gume za teretna vozila
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka auto guma za radne mašine i građevinsku mehanizaciju
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka auto guma za putnička vozila
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka alata
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka akvarija
  1 files      1 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- prikolica
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka kamiona kipera
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- nasipni materijal LOT 2, LOT 3, LOT 4 i LOT 5
  1 files      3 downloads
Download
Odluke o poništenju postupka javne nabavke- usluge prevoza drvnih sortimenata LOT 3, LOT 4, LOT 5 i LOT 6
  1 files      6 downloads
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluge prevoza drvnih sortimenata Šumarija Travnik i Novi Travnik
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka nasipnog materijala
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka mesa
  1 files      1 download
Download
ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA prufanja usluga sjete i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva
  1 files      2 downloads
Download
ODLUKU 0 IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA pružanja usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata-sanitarna sječa
  1 files      1 download
Download
ODLUKU 0 IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA pružanja usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva
  1 files      1 download
Download
Odluku o poništenju postupka javne nabavke na pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata-sanacije traktorskih puteva-sanitarna sječa
  1 files      1 download
Download
ODLUKU 0 IZBORU NAJPOVOLJNlJEG PONUĐAČA usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva
  1 files      1 download
Download
Odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva
  1 files      2 downloads
Download
Odluku ponistenju postupka javne nabavke rezervnih dijelova za cjepac drva TITAN 40/20
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka i montaža svjetleće reklame
  1 files      11 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka kvarcne granulacije
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka poslovnog imenika
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluge sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluge sječe i izvoza drvnih sortimenata- sanitarna sječa
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka sadnica cvijeća
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- nabavka rezervnih dijelova za traktor
  1 files      8 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za autodizalicu
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka sanitetskog materijala
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluge emitovanja radio čestitke
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za dozer catapilar
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za gredere
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnog dijela
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za rovokopač
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka feromona
  1 files      8 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka audio radio cd playera i zvučnika
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka materijala za obnovu garaže u Šumariji Kreševo
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluge sječe i izvoza drvnih sortimenata- sanitarna sječa
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za rovokopač
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- nabavka hemijskih sredstava
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka ugostiteljskog šećera
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluge reklamiranja
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluge reklamiranja
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- sanitarna sječa LOT 1, 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8 i 9
  1 files      14 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata- sanitarna sječa Šumarija Dobretići i Jajce
  1 files      10 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga emitovanja čestitke
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova na izgradnji zgrade Šumarije Bugojno-laboratorija i kotlovnica
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka plina i kisika za potrebe uslužnih djelatnosti
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka panelne ograde oko objekta Šumarije Donji Vakuf
  1 files      9 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklame
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga vokalnog ansambla Bugojno
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka kopi papira i registratora
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja radnika
  1 files      9 downloads
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga prevoza drvnih sortimenata LOT 1 i LOT 3
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga prevoza drvnih sortimanata na području Šumarije Busovača
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka nasipnog materijala za Šumariju Jajce
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova na izgradnji traktorskih puteva Šumarija Travnik
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova na održavanju kamionskih puteva Šumarija Dobretići i Jajce
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga izrade idejnog projekta za kontrolni punkt i nadstrešnicu
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga brendiranja vozila
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka i montaža svijetleće reklame
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izuzeću od primjene odredbi ZJN- priključenje objekta na niskonaponsku mrežu
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka kancelarijskog namještaja
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga reklame
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga održavanja, popravke i baždarenja tahografa
  1 files      4 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- isporuka i montaža videonadzora na objektu Šumarije Donji Vakuf
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- isporuka i montaža protuprovalnog sistema na objektu Šumarije Donji Vakuf
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- isporuka i montaža vatrodojavnog sistema za objekat Šumarije Donji Vakuf
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka pločica za obilježavanje trupaca
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga održavanja i popravke hidrauličnih pumpi i cilindara
  1 files      6 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluge reklame-oglašavanje na web portalu vijesti.ba
  1 files      5 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga iznajmljivanja produkcijsk