Obavještenja o dodjeli / poništenju

Title Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka stručne literature
  1 files      7 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka inventara (madrac, linoleum, deka)
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka usluge reparacije cilindra (caterpilar) i ulja za diferencijal
  1 files      2 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva u odjelu 43 i 30 GJ Krušćica
  1 files      3 downloads
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva u odjelu 29 GJ Crna Rijeka Fojnička
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rezervnih dijelova za dizalicu MANTGA
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka Klanfi
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rezervnih dijelova
  1 files      1 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka centralnog ležaja za kombi Zastava Iveco
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka ventila zraka za Renault Kerex
  1 files      1 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka hidraulične pumpe 20T
  1 files      1 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka i ugradnja razvodne table rasadnik Slimena
  1 files      0 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka specijalne HTZ opreme za šumarijadu
  1 files      1 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rebrastog lima
  1 files      0 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka trenerki i dresova
  1 files      0 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka betona & Nabavka auto guma
  1 files      1 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka usluge reklamiranja Stonoteniski klub Bugojno
  1 files      0 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka usluge reklamiranja Malonogometno igralište Novi Travnik; Čestitka povodom Kurban Bajrama
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Pružanje usluga vanjskog i unutrašnjeg pranja vozila i usluge vulkaniziranja i montiranja guma po lot-u 6 Šumarija Jajce; te po lot-u 1,2,3,4 i 5
  1 files      0 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka dva šumska zglobna traktora skidera
  1 files      1 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka hidrauličnog čekića; Nabavka sportske opreme trenerke dres šorc; Nabavka sportske opreme patike
  1 files      0 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje šumsko-uzgojnih usluga GJ Vilenica Risovac, GJ Kruščica, GJ Oboračka Rijeka, GJ Semešnica, GJ Prusačka Rijeka, GJ Dnoluka, GJ Šedinac, GJ Donji Ugar, GJ Dnoluka, GJ Ogara Gunjača, GJ Voljice Pidriš, GJ Lepenica Kreševo, GJ Crna Rijeka Fojnička, GJ Busovača
  1 files      0 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata traktorskih puteva i sanitarna sječa GJ Šedinac odjel 8, GJ Busovača odjel 158, GJ Jasenica Bila odjel 54, GJ Vilenica Risovac odjel 100
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata odjel 13 GJ Sebešić
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Pružanje usluga sječe i izvoza drv. sort. i sanacije traktorskih puteva u odjelu 13 GJ Sebešić po lot-u 2 i u odjelu 86 GJ Prokos Fojnica po lot-u 4
  1 files      0 download
Download
Odlukle o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata traktorskih puteva GJ Goleš Radalje odjel 6/1, GJ Goleš Radalje odjel 5, GJ Busovača dio odjel 102
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Nabavka pružanje usluga prijevoza drvnih sortimenata za šumarije Kiseljak, Kreševo i Jajce; Adaptacija zgrade Šumarije Travnik
  1 files      0 download
Download
Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Sječa i Izvoz drv. sortimenata odjel 9 GJ Skrta nišan lot 2; Sječa i Izvoz drv. sortimenata – sanitarna sječa u odjelima 18-35 GJ Jasenica Bila lot 1; Sječa i Izvoz drv. sortimenata – sanitarna sječa u odjelima 103-123 GJ Jasenica Bila lot 2; Sječa i Izvoz drv. sortimenata – sanitarna sječa u odjelima u GJ Semešnica lot 5; u GJ Pogorelica garež, Zahor Jasikovica, Neretvica dio po lotu 6
  1 files      0 download
Download
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata traktorskih puteva i sanitarna sječa GJ Krušćica odjel 41, GJ Busovača, GJ Gornji Ugar odjle 111-174, GJ Gornji Ugar odjle 139
  1 files      0 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka usluge reklamiranja Biciklistički klub Bugojno
  1 files      0 download
Download
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabvka usluge iznajmljivanja šahovske opreme
  1 files      0 download
Download
01-4955/17; 01-4956/17; 01-4957/17; 01-4958/17 od 05.07.2017.
  1 files      1 download
Download
01-3830/17; 01-4055/17; 01-4517/17; 01-4671/17; 01-4638/17; 01-03-4555/17; 01-4513/17; 01-4642/17; 01-4606/17; 01-4616/17 01-4662/17; 01-466717; od 23.05. i 31.05.2017. i od 06.06. do 20.06.2017.
  1 files      0 download
Download
01-4519/17; 01-4522/17; 01-4673/17; 01-4198/17; 01-4640/17; 01-4403/17; 01-4421/17; 01-4557/17; 01-4515/17 01-4508/17; 01-4683/17; 01-4644/17; 01-4531/17; 01-4608/17; 01-4612/17; 01-4664/17; 01-4680/17; 01-4669/17 od 06.06. do 20.06.2017.
  1 files      0 download
Download
01-4543/17; 01-4542/17; 01-4544/17; 01-4545/17 od 15.06.2017.
  1 files      0 download
Download
01-4566/17; 01-4547/17; 01-4548/17; 01-4549/17; 01-4550/17 od 14.06.2017.
  1 files      0 download
Download
01-3816/17; 01-3832/17; 1-3869/17; 01-3960/17; 01-4087/17; 01-4080/17 od 22.05. do 31.05.2017.
  1 files      0 download
Download
01-2816/17; 01-2817/17 od 18.04.2017.; 01-3702/17; 01-3706/17 od 16.05.2017.; 01-3737/17 od 18.05.2017.; 01-3756/17 od 19.05.2017.
  1 files      0 download
Download
01-3604/17; 01-3602/17; 01-3600/17; 01-3598/17; 01-3593/17; 01-3596/17; 01-3580/17 od 12.05.2017.
  1 files      0 download
Download
01-3189/17; 01-3188/17; 01-3187/17; 01-3186/17; 01-3185/17; 01-3184/17; 01-3183/17; 01-3182/17; od 05.05.2017.
  1 files      0 download
Download
01-2881/17; 01-2880/17 od 19.04.2017.
  1 files      0 download
Download
01-2801/17; 01-2762/17 od 14.04.2017.
  1 files      0 download
Download
01-2716/17; 01-2717/17 od 13.04.2017.
  1 files      0 download
Download
01-2647/17; 01-2645/17; 01-2643/17; 01-2620/17 od 11.04.2017.
  1 files      0 download
Download
01-2488/17; 01-2449/17 od 04.04.2017.
  1 files      0 download
Download
01-2356/17; 01-2419/17; 01-2420/17; 01-2421/17 ; 01-2422/17; 01-2423/17 od 31.03.2017.
  1 files      0 download
Download
01-2348/17; 01-2349/17; 01-2350/17 od 30.03.2017.
  1 files      0 download
Download
01-2238/17; 01-2239/17; 01-2240/17 ; 01-2241/17 od 28.03.2017.
  1 files      0 download
Download
01-2357/17 od 28.03.2017.
  1 files      0 download
Download
01-2111/17; 01-2112/17; 01-2113/17 ; 01-2118/17; 01-2119/17 od 23.03.2017.
  1 files      0 download
Download
01-2063/17; 01-2064/17; 01-2062/17 ; 01-2061/17; 01-2060/17; 01-2059/17; 01-2058/17; 01-2057/17; 01-2056/17; 01-2055/17; 01-2054/17; 01-2053/17; 01-2052/17; 01-2051/17; 01-2050/17; 01-2049/17; 01-2048/17; 01-2047/17; 01-2046/17; 01-2045/17; 01-2044/17; 01-2043/17; 01-2042/17; 01-2041/17;01-2040/17; 01-2039/17; 01-2038/17; 01-2037/17; 01-2036/17; 01-2035/17; 01-2034/17; 01-2033/17; 01-2080/17; 01-2081/17; 01-2082/17; 01-2083/17 od 22.03.2017.
  1 files      0 download
Download
01-1916/17; 01-1917/17; 01-1918/17 ; 01-1918/17; 01-1919/17; 01-1920/17; 01-1921/17; 01-1922/17; 01-1923/17; 01-1924/17; 01-1924/17; 01-1924/17; 01-1926/17; 01-1927/17; 01-1928/17; 01-1929/17; 01-1930/17; 01-1931/17; 01-1932/17; 01-1932/17; 01-1933/17; 01-1934/17; 01-1935/17; 01-1936/17;01-1937/17; 01-1938/17 od 20.03.2017.
  1 files      0 download
Download
01-1960/17; 01-1961/17; 01-1962/17 ; 01-1963/17; 01-1964/17; 01-1965/17; 01-1966/17; 01-1967/17; 01-1968/17; 01-1969/17; 01-1970/17; 01-1971/17; 01-1972/17; 01-1973/17; 01-1974/17; 01-1975/17; 01-1976/17; 01-1977/17;01-1978/17; 01-1979/17; 01-1980/17; 01-1981/17; 01-1982/17; 01-1983/17;01-1984/17; od 20.03.2017.
  1 files      0 download
Download
01-1990/17 od 17.03.2017.
  1 files      0 download
Download
01-1530/17; 01-1465/17; 01-1448/17 od 02.03.2017.
  1 files      0 download
Download
01-1455/17; 01-1457/17 od 27.02.2017.
  1 files      0 download
Download
01-1120/17; 01-1121/17; 01-1122/17; 01-1123/17; 01-1124/17 od 16.02.2017.
  1 files      0 download
Download
01-1023/17; 01-1024/17; 01-1025/17; 01-1026/17; 01-1027/17; 011028/17; 01-1029/17; 01-1030/17; 01-1031/17; 01-1032/17; 01-991/17 od 14.02.2017.
  1 files      0 download
Download
01-1063/17; 01-1064/17; 01-1065/17; 01-1066/17; 01-1067/17; 01-1068/17; 01-1069/17; 01-1070/17 od 10.02.2017.
  1 files      0 download
Download
01-1174/17;
  1 files      0 download
Download
01-669/17
  1 files      0 download
Download
01-670/17;
  1 files      0 download
Download
01-1703/17
  1 files      0 download
Download
01-908/17; 01-919/17 od 08.02.2017.
  1 files      0 download
Download
01-922/17; 01-924/17; 01-925/17; 01-926/17; 01-927/17 od 08.02.2017.
  1 files      0 download
Download
01-883/17 od 06.02.2017.
  1 files      0 download
Download
01-761/17; 01-762/17; 01-763/17; 01-764/17; 01-765/17; 01-766/17; 01-767/17 od 01.02.2017.
  1 files      0 download
Download
01-680/17; 01-681/17; 01-682/17 od 01.02.2017.
  1 files      0 download
Download
01-661/17; 01-662/17; 01-663/17; 01-664/17; 01-665/17; 01-666/17 od 01.02.2017.
  1 files      0 download
Download
01-683/17; 01-684/17; 01-685/17; 01-686/17 od 31.01.2017.
  1 files      0 download
Download
01-621/17 od 30.01.2017.
  1 files      0 download
Download
01-554/17; 01-555/17; 01-556/17; 01-557/17; 01-558/17; 01-559/17; 01-561/17; 01-562/17; 01-563/17; 01-564/17; 01-565/17; 01-566/17; 01-567/17; 01-568/17; 01-569/17 od 25.01.2017.
  1 files      0 download
Download
01-516/17; 01-517/17; 01-518/17; 01-519/17 od 24.01.2017.
  1 files      0 download
Download
01-342/17; 01-344/17; 01-346/17 od 13.01.2017.
  1 files      0 download
Download
01-126/17; 01-132/17 od 06.01.2017.
  1 files      0 download
Download
01-074/17; 01-075/17; 01-076/17; 01-077/17; 01-078/17; 01-089/17; 01-090/17; 01-091/17; 01-092/17; 01-093/17; 01-094/17; 01-095/17; 01-096/17; 01-097/17 od 04.01.2017.
  1 files      0 download
Download