Realizacija ugovora

Title Download
Ugovor o izvođenju dodatnih građevinskih radova- izrada nadstrešnice i izrada trotoara na objektu Lager Bugojno
  1 files      0 download
Download
Ugovor o izvođenju dodatnih radova- hidroinstalacije u krugu objekta Šumarije Novi Travnik
  1 files      2 downloads
Download
Ugovor o nabavci posteljine, jastuka i deka, odnosno nabavka robe kao realizacija preduzetih mjera za zaštitu povodom pandemije izazvane virusom COVID 19
  1 files      2 downloads
Download
Ugovor o izvođenju dodatnih radova na izgradnji upravne zgrade Šumarije Novi Travnik
  1 files      1 download
Download
Ugovor o pružanju usluga reklamiranja
  1 files      3 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga tehničke zaštite objekta
  1 files      1 download
Download
Ugovor o pružanju usluga fizičke zaštite objekta
  1 files      2 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga pregleda i ispitivanja sredstava rada uz izdavanje upotrebnih dozvola
  1 files      1 download
Download
Ugovor o pružanju usluga izrade revizije ŠPO “Srednjevrbasko” i ŠPO “Gornjevrbasko”
  1 files      4 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga organizacije stručno-edukativnog sastanka
  1 files      1 download
Download
Ugovor o pružanju usluga reklamiranja
  1 files      3 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga organizacije putovanja- posjete Turskim šumama
  1 files      5 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga monitoringa i stručnog nadzora zdravstvenog stanja sastojina šuma na području Društva
  1 files      6 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga organizacije putovanja
  1 files      3 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga organizacije V interne šumarijade sa iznajmljivanjem terena i restoranskim uslugama
  1 files      6 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga reklamiranja
  1 files      9 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga reklamiranja
  1 files      5 downloads
Download
Ugovor o izvođenju radova na sanaciji krova Uslužnih djelatnosti Bugojno
  1 files      3 downloads
Download
Ugovor o izvođenju dodatnih radova po osnovu ugovora broj 01-188/19 od 14.01.2019. godine na izradi fasade na objektu Šumarije Kreševo
  1 files      1 download
Download
Ugovor o pružanju usluga organizacije učešća na naučno-stručnom skupu “Quality 2019” u Neumu
  1 files      9 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga reklamiranja
  1 files      15 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga reklamiranja
  1 files      78 downloads
Download
Ugovor o pružanju usluga edukacije za korištenje naprednih gis i gps tehničko-tehnoloških dostignuća u projektovanju u šumarstvu
  1 files      9 downloads
Download