Obavještavamo Vas da je naš dugogodišnji radnik Besim Hodžić preselio na Ahiret. Ovom prilikom direktor i uprava društva upućuju iskreno saučešće porodici i prijateljima našeg Besima.