Akcija čišćenja ilegalne deponije smeća na području Šumarije Vitez

Akcija čišćenja ilegalne deponije smeća na području Šumarije Vitez

Akcija čišćenja ilegalne deponije je realizovana u suradnji sa JKP Vitkom Vitez i Ekološkim udruženjem Bistro iz Kruščice.

Ilegalna deponija koja se nalazi na lokalitetu Plavac u neposrednoj blizini sela Kruščica u dijelu turističke zone izletišta Kruščica, dana 27.08.2019. godine je očišćena na inicijativu ekološkog udruženja Bistro iz Kruščice. Ideju je podržalo ŠPD “Srednjobosanske šume”  organizovanjem cjelokupne akcije i angažovanjem mašine SKIP za utovar smeća. U ovu akciju se aktivno uključilo i JKP “Vitkom” iz Viteza koje je osiguralo prijevoz i deponovanje smeća sa ove ilegalne deponije. Također, tokom same realizacije bili su prisutni aktivisti udruženja Bistro koji su primicanjem zabačenog otpada pomogli utovar istog u kontenjer.

Akcija je zajedničkim snagama uspješno završena, a na tom lokalitetu je postavljena tabla ZABRANJENO BACANJE I ODLAGANJE SMEĆA I OSTALOG OTPADA