Akciju uređenja naših Šumarija

Akciju uređenja naših Šumarija

Upravnik Šumarije Donji Vakuf Nermin Agić sa radnicima Šumarije Donji Vakuf, nastavio akciju uređenja naših Šumarija.
Zgrada Šumarije Donji Vakuf sija u punom sjaju…
Koja Šumarija je slijedeća?