Archive for Category: News

Literatura za usmeni – pismeni ispit

Literaturu za usmeni – pismeni ispit po Oglasu za prijem radinka na neodređeno i određeno radno vijeme br.: 01-03-7054/19 od 28.08.2019 godine, možete preuzeti na linku: https://drive.google.com/drive/folders/1yz4nw1p7KXKImruYiePxj9lp6sWajlsF?usp=sharing Napomena Pravilnik o obimu mjera uspostavljanja i održavanja šumskoga reda te o načinu njihova provođenja, Pravilnik o načinu žigosanja, obrojčanja i premjeravanja...

Više

Akcija čišćenja ilegalne deponije smeća na području Šumarije Vitez

Akcija čišćenja ilegalne deponije je realizovana u suradnji sa JKP Vitkom Vitez i Ekološkim udruženjem Bistro iz Kruščice. Ilegalna deponija koja se nalazi na lokalitetu Plavac u neposrednoj blizini sela Kruščica u dijelu turističke zone izletišta Kruščica, dana 27.08.2019. godine je očišćena na inicijativu ekološkog udruženja Bistro iz Kruščice....

Više