1002-1-2-52/17 Pružanje usluga iznajmljivanja produkcijskih c/b printera