Izmjena oglasa o prijemu radnika na određeno radno vrijeme