JAVNI OGLAS za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata kod panja