Javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata na panju- Šumarija Donji Vakuf