Javni oglas (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata Šumarija Donji Vakuf)