Javni oglas (za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata Šumarija Novi Travnik)