Javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata za područje cijelog kantona