Obavijest mjesnim zajednicama o saniranju divlje deponije smeća – Šumarija Fojnica