Obavijest mjesnim zajednicama o sječi i otpremi drvnih sortimenata – Šumarija Kiseljak