Obavijest o sječi, izvozu i otpremi šumskih drvnih sortimenata na lokallitetu Ravnavice