Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabaka i ugradnja stolarije za osmatračnicu na lokalitetu Galica-Vlašić, Šumarija Travnik