Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka autodizalice sa prikolicom za prevoz drvnih sortimenata šticara