Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka sječe i izvoza drvnih sortimenata – sanitarna sječa po LOT-u 3