Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka pećica za šumarsku kuću Duboka