Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka pletara za potrebe rasadnika u Bugojnu