Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Izvođenje radova na izgradnji traktorskih puteva na području šumarije Fojnica GJ Zahor Jasikovica