Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka dva kamiona kipera