Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka feromonski klopki za potkornjake