Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka kamiona kipera LOT 1 i kamiona za čišćenje snijega LOT 2