Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka konbinovane radne mašine rovokopač-utovarivač