Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka lampi i reflektora u krugu Lagera Bugojno