Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka lanaca za snijeg