Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka limenih posuda za klijanice