Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka mašina za čišćenje i pranje vozila LOT 1 i 2