Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka pločica za obilježavanje trupaca