Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka prenosnih generatora (agregata)