Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rezervnih dijelova Greder MG 145