Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka rezervnih dijelova Mercedes kiper