Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka rezervnih dijelova za teretna motorna vozila