Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka strućne literature časopis “Zips”