Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka stručne literature