Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka strućne literature časopis “Financijski propisi i praksa”