Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka strućne literature časopis “Pravo i finansije”