Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka uglja