Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga kolektivnog osiguranja radnika od posljedica nesretnog slučaja