Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva, G.J. Voljice Pidriš, odjel 111