Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu ŠDS- LOT 1, 3, 5 i 6