Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka vatrogasne opreme