Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka zamjenskih dijelova za kompijuter