Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje autoelektričarskih usluga