Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Pružanje pravnih usluga (Postire)